Lejre Vandløbslav

Indkaldelse til generalforsamling i Lejre Vandløbslav.

 

Mandag den 7/3 klokken 19.00 -21.00 i ”badekaret” på Kirke Såby Skole, Bogøvej 11, Kirke Såby.

 

Før generalforsamlingen vil Erik Blegmand fra Gefion komme med et indlæg, hvori han vil fortælle om verdens sande tilstand - set fra hans stol - omkring vandplaner, kommunale indsatsområder, regulativer m.m.

 

Derefter afholdes der generalforsamling jf. vedtægter:

 

•Valg af stemmetællere, dirigent og referent.

•Bestyrelsens beretning.

•Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

•Indkomne forslag.

•Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

•Valg af bestyrelse og suppleanter.

Henrik Svendsen

Arne Rasmussen

Hans Dam

H. C Jensen

 

Suppleanter:

Svend Ove Hansen

Peter Sivertsen

 

•Valg af revisor.

Kim Wamsler

•Eventuelt.

 

Tag naboen med og bliv klogere på noget af det, der har mest betydning for dyrkning af din jord i fremtiden.

 

Der vil blive serveret kaffe/te og et lille stykke kage.

 

 

Pbv

 

Henrik Svendsen

Lejre Vandløbslav blev stiftet den 7/5-2012 og har til formål, at sørge for at regulativer bliver overholdt og at der er en god dialog med kommunen.

Aktuelt

General forsamling

lejrevandloebslav.dk ©2012